« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Vsetína - Schválený rozpočet obce Lhota u Vsetína na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Vsetína.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet na rok 2021 výdaje -
Obec Lhota u Vsetína
<br> Výdaje Rozpočet v Kč
<br> Parag.Org.Text Výdaje Výdaje
polož.neinvestiční investiční
<br> 1032 Lesní hospodářství - celkem 698 000
<br> 2212 Silnice 25 000
Zpevnění nájezdu,<,> Dolní Potoky" 50 000
Pluhování,pasport komunikací 370 000
<br> 4 Stavební úpravy komun.u Blažků - proj.dokum.administ 4 481 400
Oprava mostů a komunikací + proj.dokum <.>,revize 900 000
Propojení řadovek - proj.dokumentace 100 000
Technická studie dopravního napojení lokalit OS 38,54 500
BI 18 na silnici I/69
Projekt - odvodnění Žabí rynek 100 000
<br> 2212 Silnice - celkem 1 349 500 4 731 400
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komun.82 000
20 Cyklostezka - projekt + realizace,administrace proj.7 741 400
7 Chodník u 1/69 projekt 500 000
<br> Přemístění sloupu 150 000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komun.82 000 8 391 400
<br> 2292 Ostatní záležitosti pozemních komun.5 000
Dopravní obslužnost 79 000
Autobusové zastávky včt.chodníků a proj.dokum.100 000
<br> 2292 Ostatní záležitosti pozemních komun.84 000 100 000
<br> 2310 Pitná voda 20 000
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 128 000
Kanalizace obce - splátky úvěru 1 700 000
<br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod 128 000 1 700 000
<br> 3113 Základní školy 13 000
5331 Neinves.přísp.ZŠ a MŠ 850 000
6121 Inves.transfer - rekonstrukce kuchyně závěrečná zpráva 12 000
6451 Inves.půjčené prostředky 1 200 000
<br> 3113 Základní školy 863 000 1 212 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 36 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 46 000
<br> 3341 Rozhlas a televize 48 300
<br> 3349 Ostatní záležit.sděl.prostř.55 000
<br> 3399 Ostat.činnosti v zálež.kultury 201 000
<br> 3419 5222 Tělovýchova - FC Lhota u VS.přísp.na provoz 95 000
5321 Finan.přísp.- Město Valašské Meziříčí 3 263
<br> Tělovýchova - vodné stočné 5 000
3419 Tělovýchova 103 263
<br> 3429 5222 Ostatní zájmová činnost- myslivci 15 000
3429 Ostatní zájmová činnost- myslivci 15 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení -opravy,el.energie 180 000
Rozšíření veřej....
Schválený rozpočet na rok 2021 - příjmy 2021
Rozpočet v Kč
<br> paragraf položka příjmy
<br> 1111 Daň z příjmu FO placená plátci 2 826 000
<br> 1112 Daň z příjmu FO placená poplatníky 41 000
<br> 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 259 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 619 000
<br> 1211 5 424 000
<br> 1334 Odvody za odněntí půdy ze zeměděl.půdního fondu 1 700
<br> 1340 Popl.za likvidaci komun.odpadu 333 200
<br> 1341 16 100
<br> 1342 Poplatek z pobytu 3 200
<br> 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 900
<br> 1361 Správní poplatky 6 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 70 000
1511 497 000
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 11 097 100
1032 326 000
<br> 3314 300
<br> 3341 1 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sděl.pros.- reklama 500
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prost 9 000
3632 35 600
<br> 3639 124 400
<br> 3722 3 000
<br> 3725 90 000
<br> 6171 Činnost místní správy 1 000
6310 25 000
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 615 800
4112 Neinv.příj.transfery ze státního rozpočtu 185 100
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 185 100
<br> PŘÍJMY CELKEM ZA ROK 2020 11 898 000
8115 Zapojení zůstatku na účtu k 31.12.2020 23 176 480
<br> 23 176 480
<br> Celkem 35 074 480
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Lhota u Vsetína na 16.zasedání ze dne 23.února 2021 <.>
<br> Vyvěšeno: 2.3.2021
<br> Sejmuto:
<br> Místní rozhlas
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> Využívání a zneškodňování odpadů - EKO - KOM
<br> Příjmy z úroků
<br> 8115
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021
<br> Daň z nemovitostí
<br> Komunální služby
<br> Příjmy z poskyt.služ.- pohřebnictví - hrob.místa
<br> Obec Lhota u Vsetína
<br> Příjmy
<br> Činnosti knihovnické
<br> text
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Příjmy z poskyt.služ.a výrobků /prodej dřev.hmoty/

Načteno

edesky.cz/d/4500849

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Vsetína      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz