« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Co se mění od 1.3.2021, cestování mezi okresy, formuláře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cestne prohlaseni vzor.docx (15.88 kB)
formular cesty mimo praci.docx (18.29 kB)
Doklad podle bodu III.usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021
Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………… <.>
číslo občanského průkazu,příp.cestovního dokladu: …………………………………………………….<.>
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[footnoteRef:1]): [1: Slouží i pro návrat zpět.]
<br> · cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného doprovodu,nebo do zařízení veterinární péče <,>
· zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,odkládání odpadu <,>
· vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu <,>
· výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění
· bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
· ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně dobrovolnické činnosti <,>
· individuální duchovní péče a služby <,>
· veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury <,>
· služeb pro obyvatele,včetně zásobování a rozvážkové služby <,>
· veterinární péče <,>
· účast na pohřbu <,>
· vzdělávání včetně praxe a zkoušek <,>
· účast na hromadné akci <,>
· vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů,například letenky,potvrzení o ubytování apod.)
· výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše,a to
za tímto konkrétním důvodem …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… <.>
kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby,u které se výše uvedená činnost má vykonat:
…………………………………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> uvádím,že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa: ………………………………… <.>
<br> …………………………………………………………………………………………………………………… <.>
<br>
Podepsáno v den,hodinu: ……………………………….<.> Podpis: ……………………………… <.>
Potvrzeni zamestnavatele na vice cest do prace.docx (13.06 kB)
otazky a odpovedi.docx (27.63 kB)
Cestování v rámci okresu a hl.m.Prahy
<br> Pokud pojedu do zaměstnání,musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE,pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad <.>
<br> Pokud půjdu na nákup,lékaři nebo na úřad,musím mít u sebe nějaké potvrzení?
NE,v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete <.>
<br> Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka,venčení psů apod.?
ANO.Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Venčení psů v noci je do 500 od bydliště <.>
<br> Mohu si jít zaběhat?
ANO,běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Přitom by se neměly stýkat osoby,které spolu nežijí ve společné domácnosti <.>
<br> Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
ANO.Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu <.>
<br> Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče,prarodiče),když bydlí ve stejném okresu?
NE,pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb,o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např.k lékaři nebo na úřad.Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru <.>
<br>  
Cestování mimo okres a hlavní město Prahu
<br> Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres,kde mám bydliště,čím se musím prokázat?
Potvrzením zaměstnavatele,které lze vystavit i na určité období.V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance.Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra <.>
Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně,pokud je z nich jasné,že potřebujete cestovat do jiného okresu <.>
<br> Pokud pojedu mimo okres,co musím mít u sebe (lékař,úřady)?
Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení,kde uvedu místo,čas a cíl cesty.Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou.Stále však musí jít o cestu,která skutečně spadá do povolených výjimek.Policie může ověřovat podezřelé případy,například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodi...

Načteno

edesky.cz/d/4500381

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Volanice
16. 09. 2021
11. 09. 2021
11. 09. 2021
11. 09. 2021
11. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz