« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Opatření hejtmana ZK_ NS_4_COVID_19_1.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření hejtmana ZK_ NS_4_COVID_19_1.1
Zlínský kral
<br> hejtman
<br> NS/4 - cnvm-19/1.1 OPATŘENÍ
<br> heitmana Zlínského krale ze dne 1.března 2021
<br> Na základě usnesení vlády České republiky č 212 ze dne 25.února 2021,které bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č.155 ze dne 25.února 2021 o vyhlášení nouzového stavu <,>
<br> llRĚllll
<br> podle 5 14 odst <.>,4 písm.cl a odst.6 zákona ř.<.> 240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonn.[krizový zákon),ve znění pozdějších phdplsů a v souladu sš Z'odst.<.> Z Vyhlášky Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy č.281/2001 Sb <.>,kterou se pmvádís 5 odst.3 písm.a) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů [krizový zákon),ve znění vyhlášky č.237/2003 Sb <.>,vzdělávací zařízení dle přílohy č.1 a č.2 tohoto opatření k vykonání péče o děti ve věku od 2 do 10 let <,>
<br> ieiichž zákonní zástupci isou zaměstnanci bezpečnostních sborů,zaměstnanci obecní policie,zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,zaměstnanci uvedení v 5 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.108/2005 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozděiších předpisů,sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na kraiských a obecních úřadech podle zákona č.108/2005 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozděiších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávaiící činnosti podle zákona č.355/1555 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozděišíth předpisů,zaměstnanci Úřadu práce České republiky,zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,zaměstnanci Finanční správy České republiky,příslušníky ozbroiených sll,zaměstnanci Ministerstva vnitra,kteří vyřizuií agendu pobytu cizinců,pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,zaměstnanci zařizení školního stravování.zaměstnanci podíleiící se v rámc...

Načteno

edesky.cz/d/4498785

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
22. 04. 2021
22. 04. 2021
22. 04. 2021
20. 04. 2021
20. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz