« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Výroční zpráva za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VyrocniZprava2020.pdf (303.76 kB)
3 Obec Nová Ves u Světlé Nová Ves u Světlé č.5
<br> \ 582 91 p.Světlá nad Sázavou IČO: 65197887
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020
<br> Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obecního úřadu Nová Ves u Světlé v oblasti poskytnutí informací v roce v souladu se zákonem č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace 0
<br> 2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> 3.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> 4.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
<br> 5.Přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech & povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 0
<br> 6.Výčet poskytnutých výhradníeh licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ()
<br> 7.Počet stížností podaných podle 5 16a <,>
<br> důvody jejich podání & stručný popis
<br> způsobu jejich řízení o 8.Další informace vztahující se k
<br> uplatňování tohoto zákona o
<br> V Nové Vsi u Světlé 28.2.2021
<br> Vyvěšeno elektronicky na úřední desce dne: 28.2.2021 Sejmumi Vyvěšeno na úřední desce: 28.2.2021 Sejmuto.Vyvěsil: Kapic V.Sejmul:
<br> JV

Načteno

edesky.cz/d/4498040

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz