« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 7 - Veř. vyhl.-příkaz Návrh OOP-příkaz o DZ č.1_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7 - Veř. vyhl.-příkaz Návrh OOP-příkaz o DZ č.1_2021.pdf
Světlovská 2/82,724 00 Ostrava IČ: 00845 451 DIČ: CZ 00845 451
ID DS: cknbn6z Číslo účtu: 1649325349/0800
1/4 www.ostrava-proskovice.cz
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Proskovice
úsek majetkoprávní a stavební správy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Most přes vodoteč Dolový potok,k.ú.Proskovice
<br>
 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
 Výzva k podání připomínek a námitek
 Určení lhůty
<br> Statutární město Ostrava,IČO: 00845451,se sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava –
městský obvod Proskovice,se sídlem Světlovská 2/80,724 00 Ostrava-Proskovice,podal u
statutárního města Ostravy,Úřadu městského obvodu Proskovice - úsek majetkoprávní a stavební
správy návrh na vydání opatření obecné povahy – místní úpravy silničního provozu spočívající
v umístění dopravního označení – most přes vodoteč Dolový potok,k.ú.Proskovice,a to umístěním
svislých dopravních značek - 2ks B13 (zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenu mez) a 2ks E13 (dodatková tabulka s textem „jediné vozidlo 64t“),zvyšující bezpečnost
silničního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v Ostravě–Proskovicích,v úseku –
most přes vodoteč Dolový potok v areálu bývalého JZD ve směru na pastviny (příjezd k nově
postavené hasičské zbrojnici),a to na pozemcích par.č.439/1,par.č.457 a par.č.650/1,vše v k.ú <.>
Proskovice.Řešení trvalého dopravního značení v předmětné lokalitě je zpracováno v grafické
příloze v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Proskovice,úsek majetkoprávní a stavební
správy podle §124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném znění a na základě obecně
závazné vyhlášky č.14/2013,Statut města Ostravy,v platném znění,ve funkci příslušného orgánu
státní správy pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupných účelových komun...

Načteno

edesky.cz/d/4498005

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Proskovice
22. 04. 2021
14. 04. 2021
09. 04. 2021
09. 04. 2021
07. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz