« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_67.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_67.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky úřad městského obvodu
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.08/2021 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce: referent školství
<br> Odbor úřadu: vnitřní správy a školství
<br> Charakteristika práce:
<br> Zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací,zajišťuje konkurzní řízení a připravuje podklady pro jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací,vede platovou a personální agendu ředitelů škol,podává návrhy na změny u příspěvkových organizací,vystavuje podklady objednávek,zajišťuje smlouvy,vede záznamy povinné školní docházky,vede archív zrušené základní školy,připravuje avyhotovuje materiály pro XXXX a zastupitelstvo městského obvodu,připravuje návrh rozpočtu pro úsek školství,zpracovává rozbory hospodaření,připravuje návrh financováni,předfmancování a spolufinancování projektů,provádí inventarizaci,koordinuje dotační programy v rámci agendy školství,vede evidenci projektových dokumentací,zajišťuje veřejnosprávní kontroly <.>
<br> Místo výkonu práce: Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava - Mariánské Hory <.>
<br> Předpoklady:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> zdravotní způsobilost <,>
<br> ovládáni jednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kvalifikace: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,zkouška zvláštní odborné způsobilosti
<br> výhodou <.>
<br> Jiné požadavky:.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů a vyhlášek: — č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,— č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,<.> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zně...

Načteno

edesky.cz/d/4497987

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz