« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_68.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_68.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava ',: v ' Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky oznamenl 0 vyh laser"
<br> úřad městského obvodu výběrového řízení
<br> Tajemník úřadu vyhlašuje výběrové řízení č.09/2021 na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce: referent agendy spisové a skartační služby
<br> Odbor úřadu: vnitřní správy a školství
<br> Charakteristika práce:
<br> Zajišťuje fungování ústřední spisovny městského obvodu,vrámci které plní úkoly v rozsahu svěřeném městskému obvodu Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,v platném znění,tím,že zabezpečuje výkon spisové služby,provádí kontroly dodržování písemností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,spravuje ústřední spisovnu úřadu (přebírá veškeré dokumenty „elektronické i analogové“ z příručních spisoven,řeší potřebu uložení elektronických i listinných dokumentů a spisů v souladu s legislativou a potřebami úřadu,vede evidenci ve spisovně,eviduje výpůjčky,zakládá ukládací jednotky ve spisovné,organizuje obsah ukládacích jednotek),připravuje skartační řízení (vypracovává skartační návrh,protokoly o provedeném skartačním řízení,protokoly o předání archiválií) a též se skartačního řízení aktivně účastní (likvidace vyřazených dokumentů,předávání archiválií do péče Archivu města Ostravy),vykonává agendy zajišťované prostřednictvím Czech Point,provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu,zajišťuje konverzi dokumentů na žádost a pro úřední potřebu,podílí se na zajišťování chodu podatelny a zveřejňování písemnosti na úřední desce <.>
<br> Místo výkonu práce: Uřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava - Mariánské Hory <.>
<br> Předpoklady:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> zdravotní způsobilost <,>
<br> ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kva...

Načteno

edesky.cz/d/4497986

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz