« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud_69.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud_69.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava Oznámení O Vyhlášení
<br> Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky úřad městského obvodu výběrového řízení
<br> Tajemník obvodu vyhlašuje výběrové řízení č.10/2021 na obsazení pracovního místa vrámci Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> Druh práce: referent majetkové agendy,pracovní poměr na dobu určitou,zástup za dobu rodičovské dovolené
<br> Odbor úřadu: majetkový
<br> Charakteristika práce: komplexní zajišťování správy majetku obce,jeho nabývání,prodeje,pronájmu a jiných forem disponování
<br> s tímto majetkem
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,Přemyslovců 63,Ostrava — Mariánské Hory
<br> Předpoklady:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> bezúhonnost
<br> zdravotní způsobilost
<br> ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Jiné požadavky:.všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů.256/2001 Sb <.>,0 pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.111/2009 Sb <.>,o základních registrech,ve znění pozdějších předpisů.106/1999 Sb <.>,0 svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů — OZV č.14/2013 Statut města Ostravy v aktuálním znění.komunikační a organizační schopnosti.rozhodnost,spolehlivost,vysoké pracovní nasazení,schopnost samostatné i týmové práce o užívání informačních technologií.praxe ve veřejné správě vítána
<br> ||| O<O<o<
<br> I (>< o< o< (><
<br> | O(
<br> Požadované doklady:
<br>.profesní ...

Načteno

edesky.cz/d/4497985

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
22. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz