« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26.února 2021 č.216
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob
mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace
související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 1.března 2021 od 00:00
hod.do dne 21.března 2021 do 23:59 hod.omezuje volný pohyb osob na území České
republiky tak,že
<br> I.zakazuje
1.všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy,na jehož území mají
<br> trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní
rekreační objekt,pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a
nepřetržitě poté,za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v
takovém rekreačním objektu <,>
<br> 2.vstup,pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám,které
nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu
nebo bydliště <,>
<br>
II.stanovuje ze zákazů podle bodu I tyto výjimky:
<br> 1.cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých
nebo potřeb pro jinou osobu (např...

Načteno

edesky.cz/d/4497958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz