« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,CHRLICKÉ NÁMĚSTÍ 4,643 00 BRNO
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemnice městské části Br—no Chrlice vyhlašuje v souladu s ust Q“ 7 zákonač.312/2002 Sb <.>,o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br> vedoucí Odboru investičního a majetkového
<br> \
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,643 00 Brno
<br> Pracovní úvazek: 1 (40 hod./týdně)
<br> Charakteristika práce: Správa majetku,zajišťování investic do obnovy majetku a nových staveb formou veřejných zakázek <.>
<br> Předpokládané datum nástupu: dle domluvy ihned po skončení výběrového řízení (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Platové podmínky: vsouladu se zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoníkem práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,11.platová třída,tj.od 22.980 Kč do 33.790 Kč dle délky započítatelné praxe,osobní příplatek <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka (dle ust.& 4 zákona o úřednících): — státní občanství České republiky nebo cizí státní občan strvalým pobytem v Ceske republice,- dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,- ovládání jednacího jazyka,— splnění předpokladů stanovených zákonemč 451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkci ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,České republiky a Slovenské republiky <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky: - vysokoškolské vzdělání,- zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části výhodou,— ochota dále se vzdělávat,— znalost práce na PC <,>
<br> r :
<br> - řidiči a organizační schopnosti,schopnost jednat slidmi,psychická odolnost,vysoké pracovní nasazení,odpovědn...

Načteno

edesky.cz/d/4497944

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz