« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Zápis zastupitelstva 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ Zápis 18.5.2020.docx
OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ
ZÁPIS
Z 1.zasedání Zastupitelstva Obce Žabovřesky nad Ohří,která se konala 18.5.2020
Jednání zastupitelstva se konalo v domku “U Marty”,č.p.48,OÚ od 18:00 hod <,>
ukončeno bylo v 19.00 hod <.>
Jednání vedl XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br> Přítomno: X členů zastupitelstva (Šmucar J <.>,Razák K <.>
Veselá S <.>,Kotek P,Ing.Králová Z <.>,Došek F <.>,Purchart V.)
Omluveni: 0 členů
Neomluveni: 0 členů
Hosté: 0
Občané: 1
<br> I <.>
1.Zahájení
Starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva obce a konstatoval,že zasedání
zastupitelstva obce je usnášeníschopné <.>
Dále předložila návrh programu 1.zasedání zastupitelstva obce,tak jak byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Program 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
3.Obecně závazné vyhlášky
4.Projednání zprávy auditor
5.Změna ÚP č.2
6.Žádosti o sponzorské dary
7.Účetní závěrka
8.Závěrečný účet obce za r.2019
9.Diskuze
10.Závěr
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhuje zapisovatele pro pořízení zápisu z 1.Zasedání zastupitelstva obce:
Karolínu Moravcovou a ověřovatele: Vlastimila Purcharta a XXXXX Razáka <.>
Hlasování:
Pro X členů zastupitelstva
Proti: 0 člen zastupitelstva
Zdržel se : 0 člen zastupitelstva
<br> Usnesení č.1/2020
ZO schvaluje ověřovatelem zápisu Vlastimila Purcharta a XXXXXX Doška a zapisovatelem Karolínu Moravcovou
<br> Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:
<br> Program 1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
3.Obecně závazné vyhlášky
4.Projednání zprávy auditor
5.Změna ÚP č.2
6.Žádosti o sponzorské dary
7.Diskuze
8.Závěr
Hlasování
Pro 7 členů zastupitelstva
Proti: 0 člen zastupitelstva
Zdržel se : 0 člen zastupitelstva
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br> Usnesení č.2/2020
ZO schvaluje přednesený program
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zastupitelstva obce
Proti zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky členů zastupitelstva <.>
Starosta obce informoval o plnění usnesení zastupitelstva <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4495755

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
22. 04. 2021
22. 04. 2021
11. 03. 2021
10. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz