« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Rozp

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2021 docx.docx
Rozpočet obce Žabovřesky nad Ohří pro r.2021
PŘÍJMY
Zůstatky na 4 337 503,16,-
<br> Paragraf Položka Kč
1111 672 000,- ( daň z příjmů FO )
1112 9 000,- ( daň z příjmů FO )
1113 68 000,- ( daň z příjmů FO )
1121 498 800,- ( daň z příjmů PO )
1211 1 384 800,- (DPH )
1341 1 700( poplatky psi )
1343 0(poplatky za užívání veř.prostranství)
1381 17 000,-( daň z hazardních her)
1382 0,-( odvod z loterií
1361 0 ( správní poplatky )
1511 328 000,-( daň z nemovitosti )
2460 0 (splátky půjč.pros.od obyvatel)
4111 372 500,-nein.Přij.transfery z všeobe.pokl.stát <.>
správy )
4112 68 000,-( dotace místní správy KÚ )
4116 180 000,- (refundace mzdy)
<br> 1012 Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj
1012 2131 1 000,- (nájem )
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 2111 81 000,- ( popel.lístky )
2112 0,- ( popelnice )
617 Regionální a místní správa
6171 2111 283 000,-( příjmy z poskytování služeb)
2131 20 000,-( pronájem pozemků ZEPOS)
<br> 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 2141 0,- ( úroky )
CELKEM 3 984 800,-Kč
<br>
<br> VÝDAJE
Zůstatky na účtech 4 337 503,16,-
<br> Paragraf Položka Kč
103 Lesní hospodářství
1031 5139 40 000 ( údržba lesa )
5169 40 000 ( kácení stromů )
<br> 221 Pozemní komunikace
2212 5171 50 000 ( opravy a udržování silnic
<br> 2219 5139 5 000 ( nákup recyklátu + ostat.mat.)
5169 15000( nákup.ost.služeb )
231 Pitná voda
2310 5151 3 000,- ( voda chataři + OÚ )
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3113 5321 120 000 ( náklady na dojíždějící žáky ZŠ )
331 Kultura
3319 5139 0
5164 0
5169 10.000 ( kulturní akce )
5173 0
5175 0
5194 0
332 Ochrana a památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor <.>
3326 5171 10 000 ( údržba kapličky )
<br> 334 Sdělovací prostředky
3341 5171 1 000 ( platba za radio )
<br> 339 Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř <.>
3399 5169 15 000( činnosti v záležitosti kultury)
5175 5 000( pohoštění)
<br> 342 Zájmová činnost a rekreace
3421 5169 5 000
5139 5 000
5171 40 000 ( opravy a údržba děts...

Načteno

edesky.cz/d/4495731

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
22. 04. 2021
22. 04. 2021
11. 03. 2021
10. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz