« Najít podobné dokumenty

Obec Jablůnka - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jablůnka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Jablůnka
<br> Jablůnka 365,756 23 Jablůnka
<br> Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> Obec Jablůnka jako povinn subjekt zveřejňuje výroční zprávu za rok 2020 o podávání informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím vplatném znění
<br> Obec Jablůnka v roce 2020 poskytovala informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,€; 18 bod.1)takto:
<br> 1) Počet podaných žádostí o informace 13
<br> 2) Počet rozhodnutí o odmítnutí informace 1
<br> 3) Počet podaných odvolání 0
<br> 4) Opis podstatných částí každého rozsudku 0
<br> 5) Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
<br> 6) Počet stížností podaných podle 9 16a 2
<br> - stížnost č.j.624/2020 na postup OÚ na nezodpovězení dotazu „žádost o poskytnutí informací" jaká opatřeníobec provedla u prodeje pozemku p.č1551/9 k.ú.JabIůnka <.>
<br> - stížnost č.j.625/2020 na neposkytnutí odpovědi (žádost o nahlédnutí do znaleckého posudku) <.>
<br> 7) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
<br> V Jablůnce dne 26.2.2021
<br> Čeně Haj ý starosta obce]ablůn a
<br> OBEC mmm—atm
<br> '? 5 5 23 Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.2.2021 TELEFON: 571 452 210 KB Vsetín |č DIČ FAX: 571 452 333 4729 — 851 / 0100 00303 852 czoosoassz
<br> E-mail: oujablunka©vo|ny.cz

Načteno

edesky.cz/d/4493826

Meta

Prodej   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jablůnka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz