« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (261.46 kB)
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.2/2021
<br> Usnesení z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce_ Potvorov konaného dne 25.2.2021 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> l) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost a žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňským krajem ve výši 6 028,- Kč <.>
<br> 2) Možnost realizace a získání projektové dokumentace k výstavbě vodovodu bez využití dotačního titulu a s výhledem úhrady celého projektu z finančních prostředků obce <.>
<br> 3) Účast a podíl obce na tvorbě unikátní knihy Kralovicko a okolí z nebe <.>
<br> 4) Potřebu údržby dětského hřiště firmou TR XXXXX s.r.o.a její finanční nabídku na tuto akcí ve výši 5 — 10 000 Kč <.>
<br> 5) Cenovou nabídku firmy XXXXX XXXX na rizikové kácení kaštanu na hřbitově u hrobového místa č.58 ve výši 8 300,- Kč <.>
<br> Bere na vědomí : l) Zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2020 2) Zprávu inventarizační komise <.>
<br> 3) Informaci o podání a přijetí žádosti o dotaci Plzeňského kraje na zpracování a realizaci územního plánu obce Potvorov <.>
<br> 4) Informaci o jednání s p.farářem ohledně postupu při převádění hřbitova ( včetně budovy márnice ) do vlastnictví obce s akceptováním podmínek stanovených Rímskokatolickou farností Kralovice <.>
<br> 5) Informaci o odstranění telefonní budky firmou O2 <.>
<br> D 25.2.2021_.<.> _.<.> __ i ne OBEC POTVOHOV
<br> PSČ 331 41 okres Przeň - sever
<br> Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX X A J — ( Ověřit.- Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX „MGM M“ XXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta Vyvěšeno dne : XX.X.XXXX Sejmuto dne : 15.3.2021
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 28.2.2021 do : 15.3.2021

Načteno

edesky.cz/d/4493797

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz