« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 25.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 25.pdf
2571021 Úřad městského obvodu Mlchálkovlcc Statutární město Ostrava písemnost ev.č.:—% Uřad městského obvodu Michálkovice vyvěšena M&M sňata dns: za správnost: ze“-
<br> \Z/Žšdenšpačka: souběžně zveřejněna na Internetu o.j.: MICH/Ol35/21/Mil _
<br> Sp.zn.: S-MlCH/0135/21/2 dle rozdělovmku
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX 415 105
<br> E—mail: lmilersky©michalkoviceostravacz
<br> Datum: 23.2.2021
<br> Veřejná vyhláška — zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy č.22c,ul.Kamarýtova,III.třídy č.28c ul.Legerova a výzva k uplatnění připomínek & námitek
<br> Opatření obecné povahy podle 5 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Příkaz o trvalém dopravním značení č.2/2021
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelových komunikacích na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),a článku 23 odst.2 písm.b) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších předpisů,postupem v souladu s 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podané žádosti ze dne 12.l.2021 žadatele,tj.statutárního města Ostravy,městského obvodu Michálkovice,IČ 008 45 451,Československé armády 325/106,TIS 00 Ostrava - Michálkovice (dále jen „žadatel),po písemném vyjádření Policie ČR,Městského ředitelství — Dopravního inspektorátu Ostrava,Výstavní 55,703 49 Ostrava — Vítkovice,ve smyslu 5 '?7 odst.1 písm.c) á š 78 odst.2 zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místních komunika...

Načteno

edesky.cz/d/4491791

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
21. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
13. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz