« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 26.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 26.pdf
26/1021
<br> ' ' ' " h 1: odu Michálkovice Statutární mesto Ostrava Urad městské o o v
<br> -.„.<.>.<.> 102 Urad mestskeho obvodu Míchalkowce písemnost ev.kg!—%— vyvěšena dne: 26.z' : sňata dne:,Vaše značka: za správnost:—„?“— Ěejdne: M1CH/1408720/Mil souběžně zveřejněna na internetu Sp.zn.: S-MICH/140872072 dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing.Libor Milersky' Telefon: 599 415 113 Fax: 599 415 105 E-mail: lmilerskyfggmichalkovíce.ostrava.cz Datum: 24.2.2021
<br> Veřejná vyhláška — zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci II].třídy č.290 ul.Lechova,III.třídy č.55c ul.Skřivánči,III.třídy č.70 ul.Čihalíkova,III.třídy č.16c,ul.Holandská,III.třídy č.35c ul.Michalské náměstí,III.třídy č.44c ul.Petřvaldská,III.třídy č.580 ul.Slunná,III.třídy č.360 ul.Mrazná,III.třídy č.41c ul.Panská a výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br> Opatření obecné povahy podle 5 171 -— 173 zákona č.50072004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Příkaz o trvalém dopravním značení č.372021
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelových komunikacích na území městského obvodu Michálkovice (dále jen „silniční správní úřad“) dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),a článku 23 odst.2 písm.b) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších předpisů,postupem v souladu s 171 zákona č.50072004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podané žádosti ze dne 12.1.2021 žadatele,tj.statutárního města Ostravy,městského obvodu Michálkovice,IČ 008 45 451,Československé armády 3257106,715 00 Ostrava — Michálkovice (dále jen „žadatel),po písemném vyjádření Policie ...

Načteno

edesky.cz/d/4491790

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
21. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
13. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz