« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210226120018.pdf (PDF 65.03 kB)
OBEC DRISY,Poštovní 12,277 14 Tel/fax: 326 971 107,e-mail: ou.drisy©,seznam.cz
<br> Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ve smyslu ust.518 zákona č.106/ 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“),uveřejňuje obec Dřísy výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích:
<br> počet podaných žádostí o informace
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> posuv? G\OOO
<br> opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání
<br> zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí zadosti a přehled všech výdajů,které byly vynaloženy v souvislosti se soudním sporem
<br> E.Přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními O řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení
<br> F.Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí O výhradní licence
<br> G.Počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů jejich 0 podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> H.další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích O
<br> Obec a její orgány bezprostředně vyřizovaly další žádosti o informace jejich poskytnutím prostřednictvím telefonu,faxu,elektonické pošty a osobních jednání,které nejsou evidovány podle zákona o informacích <.>
<br> Ve Dřísech dne 26.2.2021.___ __ _
<br> / “\ _- '\ XXXXX XXXXXXX \\ „.starostka obce Dřísy,' " \ ' ' [
<br> Vyvěšeno dne: 26.2.2021

Načteno

edesky.cz/d/4491127

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz