« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 38_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

38_2021.pdf
Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu
<br>.<.>.ll Statutarm mesto pstrava VÍTKOVICE Iliillililii-l mestsky obvod Vitkowce,5/7.<.>.9555 \ starosta odbor.<.>.<.>.<.> dt.v <.>,<.>.- <.>,písemnost amocncni Bylo soucasne zverejnene čislo Wm s“ fám,město Ostrava na www.vitkowce.ostrava.cz 00 ; Mg 33; 532352 3533353333313
<br> ena dne:.vyvéš 3 km:; er
<br> Výroční zpráva za rok 2020 sňaía dne" 7“ 9 OSTRAVAH!
<br> VÍTKOVICE
<br> za správnost:.<.> „21.23
<br> o činnosti statutárního města Ostravy,městského obvodu Vítkovice a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle & 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020 <.>
<br> V souladu 5 © 18 odst.1 zákona č.106/ 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),a dle článku 35 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje statutární město Ostrava,městský obvod Vítkovice (dále jen „městský obvod“),jakožto povinný subjekt výroční zprávu za rok 2020 0 své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona <.>
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - š 18 odst.1 písm.a) zákona: - počet podaných žádostí o informace: celkem 12 - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: celkem 0
<br> 2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutím žádosti - š 18 odst.1 písm.b) zákona: celkem 0
<br> 3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žád0sti () poskytnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona - š 18 odst.1 písm.c) zákona:
<br> - nebylo vedeno žádné soudní řízení - nebyly vynaloženy žádné náklady na soudní řízení <.>
<br> 4.Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licen...

Načteno

edesky.cz/d/4488302

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
22. 04. 2021
22. 04. 2021
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz