« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Upozornění odstranění dřevin zákon č.458/2000

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prořezávky.pdf (165.59 kB)
XXXXXXXXX XXXXXXXX,Dvorská XXX,Humpolec XXX XX
<br> tel/fax 565532095,E-mail: jakubstejskal@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Písečné
<br> Písečné 1
<br> 37872 Písečné
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Humpolci 8.2.2021
<br>
<br> VĚC: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř <.>
<br> odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční
<br> soustavy
<br> V souladu s ustanovením § 25 odst.(3) písmeno g) zákona č.458/2000 Sb <.>,v platném znění <,>
<br> Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků),na kterých se
<br> nachází distribuční zařízení,jehož provozovatelem je E.ON Česká republika,s.r.o <.>
<br> Tímto si Vás dovolujeme požádat,abyste přiložené Upozornění vlastníkům (plakát) co
<br> nejdříve zveřejnili ve Vaší územní působnosti způsobem u Vás obvyklým,a to včetně oblastí
<br> sezónní rekreace (chatové osady,zahrádkářské kolonie apod.) <.>
<br> Zasláním a následným zveřejněním přiloženého Upozornění vlastníkům plní společnost E.ON
<br> Česká republika,s.r.o <.>,svoji povinnost vyplývající ze zákona č.458/2000 Sb.Podle ustanovení
<br> tohoto zákona má provozovatel distribuční soustavy právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti
<br> v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení distribuční soustavy,a dále odstraňovat a
<br> ořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
<br> soustavy v případech,kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel <.>
<br> Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní stromoví nebo neprovedou ořez
<br> dřevin způsobem,jak je uvedeno v Upozornění vlastníkům,oznamujeme,že zaměstnanci firmy
<br> Kilowatt Humpolec,vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin
<br> vlastními prostředky <.>
<br> Věříme,že Vy i Vaši občané pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro
<br> zajištění bezpečné a spolehlivé ...

Načteno

edesky.cz/d/4485818

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz