« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 36_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

36_2021.pdf
w C5'\
<br> \
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu - ' „ VITKOVICE Statutarm mesto Ostrava 27 rada města odborOVJÁáK D Odate k " “' " ' " ' 'denění -.- casne zvere neno p'semnosmv Statutem: mesto Ostrava Bylo„ '$" 0,„u.ÍKOVice ostrLVa.GZ Číslo.<.>.<.>.3.5 “202.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> gágšffrgšžggůbmag Víškošice na.VI.vyvěšena dne-2322027 & WWW ' ' mm v C! ||| sňata dne 9 ?"ŘEŽAVA-n DO XXX E K za správnost: KOM
<br> k návrhu programu 21.zasedání zastupitelstva města konaného dne 3.března 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a organizaci výstavy "Steven l—loll & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,po
<br> 40.Informace o přípravě na vybudování & provoz velkokapacitního očkovacího místa V Ostravě
<br> 41.Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021
<br> 42.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.21/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020
<br> 43.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> 44.Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření Dodatku č.Ike smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.1002/ZM1822/ 16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava - Mošnov
<br> OSTRAVA! !!
<br> 1/3
<br> 213
<br> Statutární město Ostrava rada města D 0 d ate k
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Mgr.Zuzana Baiga...

Načteno

edesky.cz/d/4484671

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
22. 04. 2021
22. 04. 2021
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz