« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 37_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

37_2021.pdf
3? a
<br> 1/4
<br> statutární město Ostrava
<br> " " " ' " U" cl.' ' ' ' * Bylo soucasne zverejneno 3542333323233333325332? Uřad městského obvodu u ury ' “na wurw.vrtkovrce.ostrava.cz OSTR AVAH' vrrKowce 7 :,$tatutarn| mesto Ostrava 9 vlrxowca ' odbor.<.>.<.> QlČl/d/Š.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.i--.Uřad městského obvodu Vítkovice plsemnost evidenční odbor vystavby,zwotnlho prostredl a stavebního radu ots/o.<.>.<.>.<.> ĚřřfMď—T vyuěšena “elf/23.0.17 Vaše značka: sňata dneb Ze dne: 16.12- 2020 za spravnost: m 0.1.: VITK/03746/21/VŽPaSŘ/Če Statutární město Ostrava Sp.zn.: S-VITK/23106/20/3 městský obvod Vítkovice Mírové náměstí 516/1 Vyřizuje: XXX XXXXX XXX XX Ostrava Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jkubik©vítkovíce.ostrava.cz Datum: 23.2.2021
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Syllabova (parkoviště) - vyznačení parkovacích míst dopravním značením
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení 55 171 „ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.© 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů ve znění pozděj ších předpisů Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.1/2021
<br> Statutární město Ostrava ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.a IV.třídy a účelové komunikace na území SMO MOb Vítkovice dle ust.& 139 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,ust.5 124 odst.6 zákona č.361/ 2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů vše v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve smyslu ust.55 77 a 77a) zákona o silničním provozu se souhlasem Policie ČR,MŘ-DI,Ostrava pod KRPT-226457/ČJ-2020-070706 ze dne 4.11.2020 stanoví
<br> místní úpravu dopravního značení takto:
<br> ' vyznačení VDZ „3x V 10f Vyhrazené p...

Načteno

edesky.cz/d/4484670

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
22. 04. 2021
22. 04. 2021
16. 04. 2021
16. 04. 2021
15. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz