« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 22.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 22.pdf
21/2527
<br> Sžatutárni město Ostrava
<br> ST T [“ “mnamze“ mo.Dodatek.MICHÁLKOVFCE _ lemma.DÚŠĚD.ŽÍĚ __ 2__ 292.aim:.nama DODATEK m,<.>,%
<br> WHWMWJWWHMJ
<br> k návrhu programu 21.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 3.<.> března 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Ědkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 800.000 Kč na zajištění a
<br> organizací výstavy "Steven Holl & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,po <.>
<br> 40.Informace o přípravě na vybudování & provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě
<br> 41.Informace o vyřízení dotazů čšenů zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20,zasedání zastupitelsWa města dne 27.1.2021
<br> 42.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2Í/20l9 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky č.6/2020
<br> 43.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
<br> 44.Vyřízení podnětu Smaštovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBAl primátor a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
<br> primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření Dodatku č.Ike smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.Ike smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení & zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.1002/2M1822/ 16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava — Mošnov
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: ČZ 252%
<br> vyvěšena dne: M—
<br> sňata dne:
<br> zasprávnosťw-É-i—m OSTRAVAH!
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Statutární město Ostrava
<br> rada města DOdatek
<br> Předkladatelé In.XXXXX XXXXXX MBA rimátor M r.Zuzana Ba“ arová náměstgně primátem Mqr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou ...

Načteno

edesky.cz/d/4484644

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
21. 04. 2021
21. 04. 2021
21. 04. 2021
13. 04. 2021
09. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz