« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 23.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 23.pdf
vvfg.-v_p
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev,eM—
<br> Vyvěšena dne: ML
<br> OZNÁMENÍ sňata dne:
<br> za správnost: £“— ! souběžně zveřejněna na internetu
<br> Na základě usnesení Rady městského obvodu Michálkovice ze dne 231322021,č.usnesení 0833/RMObMMich/1822/65 a v souiadu s ustanovením & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.14/2013,Statutem města Ostravy,v ptatném znění
<br> Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor pro nášemštyni
<br> Markétu Bakovou,715 00 Ostrava-Michálkovice
<br> Prostor je umístěn v přízemí domu č.p.342 na ul.Radniční č.or.69,který je součástí pozemku p.č.st.372,zast.plocha a nádvoří,v k.ú.Michálkovice,město Ostrava <.>
<br> Jedná se o prostor o výměře 20 m2.Výše pronájmu 800; Kč:/měsíc <.>
<br> Účelem nájmu je využití předmětu nájmu jako garáž.Případně stavební úpravy a úkony stímto spojené budou hrazeny nájemcem po odsouhlasenívlastníkem <.>
<br> Případné připomínky k záměru pronájmu prosím sdělte písemně nejpozději do 11.03.2021 na adresu Úřad městského obvodu Michálkovice,Československé armády 325/106,715 00 Ostrava <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D.starosta

Načteno

edesky.cz/d/4484643


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
13. 04. 2021
09. 04. 2021
08. 04. 2021
08. 04. 2021
29. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz