« Najít podobné dokumenty

Obec Dasnice - pozvánka na zasedání ZO – 3. 3. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na zasedání ZO – 3. 3. 2021
POZVÁNKA Vážení členové Zastupitelstva obce,vážení občané <,>
<br> na základě ustanovení 591 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění platných předpisů,svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dasnice <.>
<br> Místo konání: Dasnice — zasedací místnost v budově obecního úřadu Dasnice č.p- 42 Datum a čas konání: 3.3.2021 v 16.30 hodin
<br> Navržený program jednání:
<br> Zahájení
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu jednání
<br> Zápis ze zasedání finančního výboru
<br> Účetní závěrka sestavená k 31.12.2020
<br> Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020 vč.zprávy o přezkoumání
<br> hospodaření obce
<br> 7.Inventarizace za rok 2020
<br> 8.Schválení zápisu do kroniky za rok 2020
<br> 9.Žádost o prodloužení nájmu bytu č.4 na č.p.52
<br> 10.Žádost o prodloužení nájmu bytu č.1 na č.p.52
<br> 1 1.Žádost o prodloužení nájmu bytu na č.p.42
<br> 12.Žádost o koupi pozemku p.č.126/1 k.ú.Dasnice
<br> 13.Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
<br> 14.Pronájem prostor hostince č.p.15
<br> 15.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — služebnosti
<br> 16.Podání žádosti o dotaci z programu na podporu kulturních aktivit v r.2021
<br> 17.Podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova“ pro r.2020 — podprogram č.1 a podprogram č.2
<br> 18.Podání žádosti o dotaci z Programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
<br> 19.Různé,závěr
<br> ?P'PE-QPT'
<br> M
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX obce
<br> : ( \ l< i.Zveřejněno: 23.2.2021 _7 n.Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4482637

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz