« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Informace o rouškách a respirátorech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Novinky k rouškám a respirátorům.jpg (337.75 kB)
Povinné no‘s’eni respirétorfi
<br> nebo rousek
0d Etvrtka 25.2.od 0:00 hod.pro osoby od 15 let:
<br> Respirétor nebo dvé chirurgické rou§ky na sobé:
<br> - obchody a provozovny sluieb
<br> - zdravotnické zai‘l’zeni
<br> - zafizem’ sociélnich sluieb
<br> - prosti‘edky vei‘ejné dopravy VE.zastévek
<br> - V autech (pokud nejede jen Fidiiz' nebo Elenové jedné
domécnosti)
<br> Respirétor nebo jedna chirurgické rou§ka
(do konce linora pfipadné jiné rou‘s’ka):
o v§echny vniti‘ni prostory budov kromé bydli§té
nebo ml'sta ubytovém’mapi‘.hotelového pokoje)
o vei‘ejné pi‘l’stupné ml’sta v zastavéném fizeml’ obce <,>
pokud jsou p‘r‘l’tomny alespofi dvé osoby (mimo
Elenfi jedné domécnosti) ve vzdélenosti do 2 metrt‘i
<br> Déti od 2 do 15 let musi na v§ech Vy§e uvedenych
mistech nosit chirurgickou rou§ku <.>
<br> HEJtmanka Petra PeCKOVé
I?” StFedoEesky kraj

Načteno

edesky.cz/d/4482633

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz