« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Ždánice - Zápis ze zasedání ZO Staré Ždánice 10.2.2021 + příloha zpráva starosty (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Ždánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO 10.2.2021 + příloha zpráva starosty[1].pdf [2,15 MB]
Zápis ze zasedání č.22/2018-2022 Zastupitelstva obce Staré Ždánice
<br> ze dne 10.února 2021,které se konalo v obecním sále obce Staré Ždánice od 18 hodin
<br> Zahájení zasedání ze dne 10.2.2021 v 18.00 hodin
<br> Počet přítomných zastupitelů dle prezenční listiny: 7 tj.p.lng.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXXXX XXXXXXXX,p.XXXXX XXXXX <,>
<br> p.Ing.XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX Počet přítomných občanů dle prezenční listiny: XX BOD X.ZAHÁJENÍ A ZPRÁVA STAROSTY OBCE
<br> Pan starosta Ing.Korunka přivítal přítomné na zasedání zastupitelstva obce Staré Ždánice,které bylo řádně svoláno.Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hodin.Zasedáníje usnášení schopné <.>
<br> Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně a včas ověřen ověřovateli a podepsán zapisovatelem,starostou obce a ověřovateli,Zápisje vyvěšen na webových stránkách obce,byl vyvěšen na úřední desce a je k nahlédnutí na obecním úřadě.Proti jeho obsahu nebyly podány námitky,čímž je považován za schválený <.>
<br> Pan starosta uvedl,že s ohledem na epidemiologickou situaci nebude prodlužovat zasedání čtením zprávy starosty obce.Ta XXXX přiložena k zápisu <.>
<br> BOD z.SCHVÁLENÍ ovĚŘOVATELů ZÁPISU,JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
<br> Pan starosta navrhl jako zapisovatelku p.Horákovou,jako ověřovatele zápisu p.Veverku a p.Hyhlíka.USNESENÍ 2021/1:
<br> Zastupitelé obce schválili jako zapisovatelku p.Horákovou,ověřovatele zápisu p.Veverku a p.Hyhlika Pro: 7
<br> Proti: O
<br> Zdržel se: O
<br> BOD 3.SCHVÁLENÍ PROGRAMU
<br> Program zasedání byl vyvěšen na úřední desce.Pan starosta se zeptal,zda má někdo návrhy k doplnění programt Žádné další návrhy nejsou <.>
<br> USNESENÍ 2021/2: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v tomto znění:
<br> 1.Zahájení,zpráva starosty obce
<br> Schválení ověřovatelů zápisu,jmenování zapisovatele
<br> Schválení programu
<br> Záměr prodeje pozemku p.č.450/23 v k.ú.Staré Ždánice
<br> Realizace cesty V5,H2 a biokoridoru
<br> Stanovení ceny stočného
<br> Oprava k...

Načteno

edesky.cz/d/4482620

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Ždánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz