« Najít podobné dokumenty

Obec Strupčice - Výpis usnesení z 29. zasedání ZO ze dne 15.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strupčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace o vyřízení dotazů a připomínek (115.34 kB)
Informace o vyřízení dotazů a připomínek ze zasedání Zastupitelstva obce Strupčice
<br> ke dni 22.02.2021
<br> ČÍSLO DATUM TAZATEL,-.„,„,ZASED_ QÍÉĚ PŘEDKLADATEL DOTAZ,PRIPOMINKA VYRIZENO ZPUSOB VYRIZENI lng.Hřebenářová/mykoložka provedla 9.10.2020 kon- trolu krovu kostela,dle odbor.posouzení byly provede- 27 7 _ 5 2 ně práce-vyčištění okapů,opr.kousku plech.střechy ' ' 23/3 XXX XXXXX XXXXXXX Zádám o kontrolu kostela v Sušanech.' ' kde zatěkalo,vyčištění půdy,prken,trámů,schodů a na- 2020 2021,<,> „ „.<.>,<,> „ <.>,<.> moreni vseho dreva fung|C|dn|m naterem.S fa Kejr je domluvená výměna 2ks celých trámů,podobně,jako _ se to dělá ve Strupčicích a 1 dřeigeně schodnice.14.12 <.>,<,>,Požádala o ošetření a prořezání vysázených Na zákl.připomínky lng.M.Švecově z 18.1.2021 bude 2020 _ 2_7/1 lng.XXXXXXXX XXXXXXXX stromků v Ěelně.<.> pozemek vč.stromků ošetřase spoluúčastí nájemce._ 14.12,<.> v,<,> Navrhl opravu silnice od SRA směrem na.<.> „,<,>,„ „ 2020 27/8 XXX XXXXXXX XXXXXXX kypu,u ČOV alesp_oň zpevnění recyklátem._._ S|ln|ce bude prekontrolovana a nasledne resena.__ _ _ _ _,<,>,<,>,„.„.Po nemoci p.Sandově byla rozšířena provoz.doba po- 18.01.<.> v,Provoz Posty se neustale meni,zrejme je 01.02 <.>,<,> <.>,<.> 2021 28/1 lng.Mlchaela Svecova něco špatně,je na místě situaci řešit.2021 stvywo pul hod.dopol.a odpol._Fronty vznikaly kvul| _ _ _ _ _ vetS|m£poctu baliku - znzenl ballkovny,e-shopy._ „,<,>,<,>,<,> Občané jsou informováni 2 web.stránek obce po- 15.02,<.> Pozadal o zaSIIanl pozvanek na zasedání ZO 15.02 <.>,<,>,„,' 2021 29/1 XXX XXXXX XXXXXXX formou sms vždy v pátek před zasedáním.XXXX zvankys programem od pondeli na ured.deskách a ve _ _ vyveskach,formou sms budou zaSIlany v pondeli rano.15 02 Zádá o přehodnocení návrhu budování Starosta sdělil,že vybudování velké atlet.dráhy bude ' ' 29/2 XXX XXXXX XXXXXXX nového sportoviště,kabin a vybudování _ finančně velice náročně.Na poradní schůzce 20,lze 2021 <.>,<,>,<.>.<.>._ _ atletlcke drahy.vse prolednat s prolektan...
zde ke stažení (114.87 kB)
Příloha č.15 zápisu z 29.zasedání ZO Strupčice dne 15.02.2021
<br> OBEC STRUPČICE Zastupitelstvo obce Strupčice
<br> VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ z 29.ZívASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRUPCICE,konaného dne 15.02.2021
<br> Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
<br> vzalo na vědomí:
<br> l <.>
<br> informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlých zasedání zastupitelstva obce,jak jsou uvedeny v zápise zjednání zastupitelstva obce
<br> informaci o probíhající investiční akci „Kostel Strupčice — oprava krovu a krytiny věží“ a „oprava konstrukce krovu malé věže“ ke dni 15.02.2021
<br> informaci o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele investiční akce „Obytná zóna K Rybníku II“,které je administrováno Ministerstvem financí CR ke dni 15.02.2021
<br> zápis zjednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Strupčice ze dne 08.02.2021 o kontrole hospodaření obce k 31.12.2020
<br> informaci o hospodaření obce Strupčice za rok 2020
<br>.informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Strupčice za
<br> rok 2020
<br> připomínky a návrhy členů zastupitelstva a občanů přítomných na 29.zasedání ZO dne 15.02.2021,s tím,že způsob jejich vyřízení bude zveřejněn v přehledu souběžně S výpisem usnesení na úřední desce obce
<br> přijalo tato usnesení: 29/2021 —
<br> 1 <.>
<br> určuje
<br> l.Ol pořizovatelkou zápisu a navrhovatelkou usnesení paní Jiřinu Podmanickou,ověřovateli
<br> zápisu paní Ing.Michaelu Švecovou a pana Lukáše Stránského
<br> schvaluje
<br> 2.01 předložený program svého 29.zasedání a stanovuje diskusi ke každému bodu jednání zvlášť
<br> 2.02 prodej objektu čp.47 ve Strupčicích manželům Josefu a Květoslavě Formánkovým za
<br> částku 350 000 Kč a spojené prodejní náklady,s tím,že plechový přístřešek stojící u objektu zůstane v majetku obce
<br> 2.03 účetní závěrku obce Strupčice za rok 2020 bez výhrad
<br> 2.04 účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
<br> š...

Načteno

edesky.cz/d/4482603

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strupčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz