« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného povolení změny stavby před dokončením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení společného povolení změny stavby před dokončením.pdf (442.35 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,fax: +420 321 727 938,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Obec Radovesnice I
Lošanská 23
Radovesnice I
280 02 RADOVESNICE I
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OZPZ 16423/21-hak
OZPZ 3533/2021
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXXX XXXXXXX,DiS
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
0
0/0
<br>
Datum: 22.02.2021
<br>
<br> Oznámení zahájení společného povolení změny stavby před dokončením (veřejná vyhláška) -
<br> vodního díla „Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč Radovesnice I“ podle § 15 zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"),ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br>
Obec Radovesnice I,IČ 00639737,Kolínská 153,280 02 Radovesnice I <,>
<br>
<br> (dále jen „stavebník“) dne 21.12.2020 podala žádost o vydání společného povolení a změny stavby
před jejím dokončením vodního díla (§ 15 vodního zákona) na pozemcích pč.st.120,93,pč.2/2 <,>
pč.st.29,44,pč.173/2,128/23,pč.st.10,55,61,59,8,60,67,85/1,pč.65/4,65/5,286,pč.119/6 <,>
119/7,119/9,118/10,134/3,119/12,119/11,119/10,94/7,pč.st.82,100/18 v k.ú.Radovesnice I <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Radovesnice I
<br> Název katastrálního území Radovesnice I
<br> Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí pč.st.120,93,pč.2/2,pč.st.29,44,pč <.>
<br> 173/2,128/23,pč.st.10,55,61,59,8,60,67 <,>
<br> 85/1,pč.65/4,65/5,286,pč.119/6,119/7 <,>
<br> 119/9,118/10,134/3,119/12,119/11,119/10 <,>
<br> 94/7,pč.st.82,100/18 v k.ú.Radovesnice I
<br>
<br> Údaje o povolené stavbě:
<br> Název vodního díla „Splašková kanalizace a kanalizační přivaděč
<br> Radovesnice I“
<br>
<br> Změna stav...

Načteno

edesky.cz/d/4482598

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz