« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Od čtvrtka 25.2.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Od čtvrtka 25.2.2021
Od čtvrtka 25.2.2021 budou povinné respirátory (např.FFP2/KN 95) nebo dvě
přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky:
<br>
• v prodejnách
• v provozovnách služeb
• ve zdravotnických zařízeních,a to na pracovištích,ve kterých se poskytuje
ambulantní péče
<br> • v zařízeních sociálních služeb,kterými jsou týdenní stacionáře,domovy pro osoby se
zdravotním postižením,domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,a
zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
<br> • na mezinárodních letištích
• v prostředcích veřejné dopravy
• na nástupišti,v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
• v motorových vozidlech,ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti
<br> • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let,ty ale musí na těchto místech nosit
minimálně chirurgickou roušku.Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu <.>
<br>
Minimálně chirurgická rouška povinná od března:
• ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování (např <.>
hotelový pokoj) <,>
<br> • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených
od sebe méně než dva metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> • Výjimku mají například děti do dvou let věku,děti v mateřské škole či děti v dětské
skupině <.>
<br> • Do konce měsíce lze ještě při procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí
roušku <.>

Načteno

edesky.cz/d/4482594

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lipová (Zlín)
22. 04. 2021
22. 04. 2021
22. 04. 2021
20. 04. 2021
20. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz