« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Hbity - Rozhodnutí Krajské hygienické stanice o uzavření Mateřské školy v Dolních Hbitech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Hbity.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_875728052_0_Rozhodnuti_o_uzavreni_MS_Dolni_Hbity_do_28.2._pdf (295.76 kB)
Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
<br> „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.a) zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust.§ 82 odst.1
<br> zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů (,<,> dále jen zákona č.258/2000 Sb.") a věcně příslušný podle ust.§ 82
<br> odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,rozhodla v řízení vedeném podle § 69 odst.1 písm.b)
<br> zákona č.258 o nařízení tohoto mimořádného opatření:
<br>
<br>
V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARS-
<br> CoV-2,nacházejícím se v Mateřské škole Dolní Hbity,Dolní Hbity 66,262 62 Dolní Hbity,IČ:
<br> 71006575,se
<br>
<br> zakazuje
<br>
<br> od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do dne 28.02.2021 osobní přítomnost všech dětí
<br> navštěvujících Mateřskou školu Dolní Hbity,Dolní Hbity 66,262 62 Dolní Hbity,IČ:
<br> 71006575,a dále ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujících
<br> protiepidemických opatření:
<br>
<br> - provést ohniskovou dezinfekci prostor mateřské školy za použití dezinfekčního prostředku
s plně virucidním účinkem
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
Zákaz osobní přítomnosti dětí na vzdělávání ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako
<br> ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19.Hromadné vzdělávání na všech typech škol
<br> představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném
<br> prostoru.Mateřská škola je zařízení,kde je riziko šíření infekčního onemocnění vyšší z důvodu
<br> velmi úzkých vazeb mezi osobami.Vzhledem ke zhoršení ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Hbity      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz