« Najít podobné dokumenty

Obec Záryby - Usnesení 11/2020 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záryby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 11/2020 
1 <.>
<br> 10
<br> OBEC ZÁRYBY
<br> Záryby 147.277 13 Kostelec nad Labcm_lČ:0023736l doručovací adresa : Záryby 42,27713 Kostelec nad Labem
<br> USNESENÍ č.11/2020
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce Záryby konaného dne 9.12.2020
<br> Zastupitelstvo obce Záryby schválilo program jednání zastupitelstva obce <.>
<br> Starosta obce konstatoval přítomnost? členů zastupitelstva obce - nadpoloviční většiny všech členů a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné <.>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo,že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen XXX XXXXX XXXX.Zastupitelstvo obce zvolilo za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce pani Márii Ročkovou a paní Miladu Bacovskou <.>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci : MMR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,dotační titul 117D8210E — Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,pro projekt „Rekonstrukce budovy 28 v obci Záryby“
<br> Zastupitelstvo obce chválilo podání žádosti o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) Věcná orientace akce: Oblast I a Oblast II,výzva: Zvyšování bezpečnosti bezbariérové úpravy chodníků,pro projekt „OPRAVA CHODNÍKU PODÉL SILNICE |III10159 U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ“
<br> Zastupitelstvo obce schválilo_podáni žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 na obnovu místních komunikací z MMR CR - Program Podpora rozvoje regionů 2021,z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na projekt „Obnova místní komunikace 5c-1 v obci Záryby“
<br> Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejného prostranství Záryby — návesní prostor U Kapličky“
<br> Zastupitelstvo obce schválilo „Program rozvoje obce Záryby v letech 2021 -2027“ Zastupitelstvo obce schválilo tyto smlouvy:
<br> Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Zahradní architektura Martinov s.r.o <.>
<br> Dodatek č.1 k plánovací smlouvě uzavřen s AVAXERStav s.r.o.a s Blankou K...

Načteno

edesky.cz/d/4482590

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Záryby
28. 02. 2021
28. 02. 2021
28. 02. 2021
28. 02. 2021
28. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Záryby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz