« Najít podobné dokumenty

Obec Závišice - Obecni_urad_Zavisice-Navrh_rozpoctu_obce_Zavisice_na_rok_2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Závišice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecni_urad_Zavisice-Navrh_rozpoctu_obce_Zavisice_na_rok_2021
Návrh rozpočtu obce Závišice na rok 2021
<br> Výdaje plnění rozpočtu paragraf pol.popis 2020 návrh rozpočtu 2021 2143 stezka 0 15 000 2212 silnice,zimní údržba,opravy komunikací 447 089 50 000 záležitosti pozemních 2219 komunikací,rea|izace chodník Paseky 311 780 4 700 000 2292 dopravní obslužnost 50 257 51 000 odvadem odp.vod.analýzy,vývoz septiků,údržba čov Krem|,pasport 2321 kanalizace,příspěvky na ČOV občanům 43 061 1 665 000 základní školy-příspěvek na provoz 275.600kč+30.000Kč,energie+opravy 3113 230.000kč 644 675 535 600 3314 činnost knihovny 25 000 26 000 3319 ost.zá|ež.ku|tury- klub důchodců 4 565 15 000 3341 rozhlas - servis 0 40 000 3349 záležitosti sdělov.prostředkú-sms 23 131 20 000 3392 kultura-Kreml,energie,rekonstrukce sál 721 363 7 400 000 kultura -dožinky,ples,koncerty,vítání 3399 občánků,88 324 200 000 sportovní zařízení obce- 3412 tělocvična,energie,materiál,hřiště sítě 204 989 200 000 3631 provoz a údržba veřejného osvětlení 510 969 300 000 3632 pohřebnictví,opravy 0 10 000 komunální služby,VPP-mzdy- soc.+zdr.pojištění+ daň,3639 materiáI,PHM,opravy 1 363 449 1 500 000 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 40 000 sběr a svoz odpadu,vývoz popelnic,bio od pad,ve|koobjemový odpad,nákup 3722 popelnic 593 959 700 000 3723 sběr separovaných odpadů 145 817 170 000 3726 využívání odpadů - kompostéry 0 90 000 3745 péče o veřejnou zeleň 16 031 30 000 ochrana obyvatelstva údržba 5212 protipovodň.hlásičů 34 062 12 000 5213 krizová opatření 19 366 10 000 požární ochrana obce- činnost zásahové jednotky,studie proveditelnosti,5512 projekt hasičárna 131 591 51 5 000 zastupitellstvo obce,mzdy,soc.+zdr.pojišt.+daň 6112 713,7720,odchodné 1 123 508 1 250 000 6114 volby do Parlamentu ČR 0 15 000 6115 volby do krajů 23 328
<br> činnost místní správy,mzdy-soc.+ Zdr.pojištění+daň 713,7720;DHM,PHM,správa a udržba budov,energie,školení,materiál,dotace,6171 služby,poštovné,pojištění majetku,2 408 550 2 400 000 6310 bankovní poplatky 14 894 16 000 rozpočet fondů (sociál...

Načteno

edesky.cz/d/4482586

Meta

Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Závišice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz