« Najít podobné dokumenty

Obec Holubice (Vyškov) - Pozvánka na zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Holubice
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br>
o konání zasedání Zastupitelstva obce Holubice
<br>
<br> Obecní úřad Holubice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br>
<br> zasedání Zastupitelstva obce Holubice
<br>
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holubice č.p.61
<br> Doba konání: středa 3.března 2021,v 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
1) Zahájení,schválení programu,volba ověřovatelů zápisu
2) Změna ÚP obce Holubice č.9
3) Smlouva č.1030055446/001 o smlouvě budoucí na VB – kabel NN
4) Smlouva č.1030040003/003 o smlouvě budoucí na VB – kabel NN
5) Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo „ rozšíření ČOV Holubice“
6) Dodatek ke smlouvě o úvěru s ČSOB,a.s <.>
7) Záměr pronájmu části pozemku parc.č.397
8) Záměr prodeje části pozemku parc.č.398/10
<br>
<br>
<br>
<br> Různé:
<br>
<br> • Zpráva kontrolního výboru
<br> • Informace o rozšíření ČOV
<br>
<br>
Program zasedání zastupitelstva může být doplněn o další body,které se mohou do konání ZO
<br> vyskytnout <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne : 23.2.2021 Sňato dne :
<br> Na elektronické úřední desce
<br> Vyvěšeno dne : 23.2.2021 Sňato dne :
<br>
2021-02-23T13:55:47+0100
XXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4482569

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz