« Najít podobné dokumenty

Obec Čížová - MÚ odbor dopravy - přechodná úprava provozu v obci Čížová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čížová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ odbor dopravy - přechodná úprava provozu v obci Čížová
'gííaví
<br> 272 79/20 „
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3
<br> pracoviště Budovcova 207 39? 19 Písek
<br> č.j.: MUPv2021/07049
<br> Ev.č.PUP/2020004
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX E-maíl: e-podatelna©mupisek.cz
<br> Pisek: 18.02.2021
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY
<br> Městský úřad Písek,odbor dopravy,jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,(dále jen „zákon o silničním provozu“) podle ustanovení 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a násl.zákona č.500f2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu pro vyznačení dopravních omezení v obci Čížová na místních komunikacích ev.č.4d a 24c-3 po dobu realizace stavby „ZTV Čížová — lokalita Nad nádražím“ spočívající v umístění dopravního značení uvedeného v přiložených dopravně inženýrských opatřeních (víz nedílné příloha tohoto rozhodnuta <.>
<br> Podmínky pro umístění a provedení přechodné upravy provozu :
<br> 1.Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými značkami svislými,přechodnými značkami vodorovnými,světelnými signály a dopravními zařízeními ( dále jen „dopravní značení“ )
<br> 2.Dopravní značení umístěte podle slovního popisu uvedeného v tomto opatření,resp.podle výše uvedené dokumentace ověřené zdejším odborem MÚ Písek.Současně budou dodrženy podmínky Policie CR,KŘP JčK Dl Písek dle stanoviska vydaného pod č.j.: KRPC—13981-1íCJ-2021-020506-l ze dne 11.02.2021 <.>
<br> 3.Povrch činné plochy dopravních značek : reflexní <.>
<br> 4.Velikost dopravních značek : základní rozměrová řada <.>
<br> 5.Umístění dopravního značení,jeho provedení,ukotvení a uchycení,bude odpovídat příslušným předpisům,kterými jsou zejména :
<br> - Vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí prav...

Načteno

edesky.cz/d/4482555

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čížová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz