« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 (2.95 MB)
-.-í
<br> Sčítání lidu,domů a bytů
<br> www.scituni.cz
<br> BEZPEČNĚ,ONLINE,RAZ DVA.SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27.BŘEZNA 2021 <.>
<br> Průběh sčítání
<br> Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.na 27.3.2021.Do 9.A.2021 má každý možnost sečíst se online prostřed- nictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikací.Kdo se nesečte online,má zákonnou povinnost od 17.4.do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný tormulář.Jeho distribuci zaiišt'uií sčítací komisaři <.>
<br> Vzhledem k současné epidemické situaci při- pravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných tormulářů,při kterých doide k výraznému omezení tyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podob— ně,iako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,při dodržování přísných hygie- nických pravidel (ochranné pomůcky,dezinfek- ce,tyzický kontakt primárně venku,minimalizace doby kontaktu).Z tohoto důvodu nebudou sčíta- cí komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.V případě potřeby se však můžete obrátit na into- linku 840 30 40 50.Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřed- nictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních mistech České pošty (vybrané pobočky),Odeslání bude zdarma.Kontaktní místa budou provozována za zvýše- ných hygienických požadavků <.>
<br> Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,které maií k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
<br> nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na Území ČR.Sečíst se musí každá taková osoba,bez ohledu na místo skutečného pobytu,věk,svéprávnost a zdravotní stav.Za osoby mladší 1 8 let,osoby omezené ve svéprávnosti a podobné provádí sečtení ieiich zákonný zástupce,opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,s výiimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo- bým pobytem do 90 dnů <.>
<br> Kontaktní místa
...

Načteno

edesky.cz/d/4482443

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz