« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam nemovitostí (875.67 kB)
Název okresu
<br> Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-rné sto Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-mě sto Ostrava—město Ostrava-město Ostrava—město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město
<br> Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava—město Ostrava-město Ostrava—město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město
<br> Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město
<br> Ostrava-město Ostrava—město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-mesto Ostrava—město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-mesto
<br> Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava—město Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město Ostravalměsto
<br> Ostrava-město Ostrava-město Ostrava-město
<br> Název obce Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice
<br> Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavíce Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavioe
<br> Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavíce Zbyslavice
<br> Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbystavíce Zbystavice Zbyslavice Zbyslavice
<br> Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbýslavloe Zbýslavtce
<br> Zbyslavíce Zbyslavíce Zbyslavioe
<br> Název ků
<br> Zbyslavice Zbyslavíce Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavioe Zbýslavioe Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice
<br> Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavice Zbyslavice
<br> Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavice Zbyslavioe
<br> Zbyslavice Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavioe Zbyslavice ...
Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě. (303.45 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva podle 9 65 odst.3 zákona č.256I2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitých věci a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust.& 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb,katastrální zákon,vlastníky nemovitých věci a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br>,Seznam nemovitých věcí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.& 1050 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že jí opustil.Potom ve smyslu ust.% 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br> lng.XXXXXXXX XXXXX v.r.generální ředitel
<br> Zveřejněno ::a úřední desce Obecního úřadu Zbyslavice
<br> dno „',—:D.; AQQ q
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.> „
<br> “uk Jáj,<.>.<.> “6037
<br> Sňato dn:
<br>.<.>.—.<.>.<.>.<.> u-mvm
<br> Podpis

Načteno

edesky.cz/d/4482442

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz