« Najít podobné dokumenty

Obec Linhartice - Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení v obci Linhartice (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Linhartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-00529.pdf [0,61 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> nám.T.G.Masaryka 29,571 01 Moravská Třebová
<br>
<br> SPISOVÁ ZN.S MUMT 00529/2021-OVUP4 Obec Linhartice
<br> Linhartice 134
571 01 Moravská Třebová 1
<br> V zastoupení:
Ing.XXXXXX XXXXX
Luční XXX
XXX XX Březová nad Svitavou
<br>
NAŠE Č.J.:
<br> VYŘIZUJE:
<br> E-MAIL:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> PRACOVIŠTĚ:
<br> Č.j.MUMT 04811/2021
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
hkocumova@mtrebova.cz
XXX XXX XXX
XXX 353 074
ul.Olomoucká 2
<br>
<br> DATUM: 18.2.2021
<br> Veřejná vyhláška
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Linhartice,IČO 00276936,Linhartice 134,571 01 Moravská Třebová 1,v zastoupení
<br> na základě plné moci panem Ing.Martinem Šaškem,IČO 01161326,Luční 293,569 02 Březová
<br> nad Svitavou (dále jen "žadatel") podal dne 6.1.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> Veřejné osvětlení
<br> v obci Linhartice
<br>
<br> na pozemcích st.p.40,43/2,52,53,126/1,parc.č.206/3,225/1,225/4,226/1,234,235/1,235/2,237 <,>
<br> 238,252/1,252/2,253/1,254,256/1,256/2,259/1,269/1,269/2,274/1,275/1,286/2,287,305/7,557/3 <,>
<br> 558/1,563/1,563/2,1767/1,1770/1,1770/2,1861/2,1864/1,1864/3,1878/1,1878/4,1921/1,1931/1 <,>
<br> 1931/2,1932/1,1932/3,1934,1935,1936/2,1938/1,1939,1940/2,2059/1,2063/1,2070/1,2070/8 <,>
<br> 2075/5,3425 v katastrálním území Linhartice,parc.č.2285 v katastrálním území Moravská Třebová <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br>  Jedná se o obnovu stavby veřejného osvětlení v obci Linhartice,která je vyvolána provedením stavby
obnovy distribuční sítě nn společnosti ČEZ Distribuce,a.s.v obci v rámci které,došlo ke zrušení
<br> stávajících podpěrných bodů,na kterých byly umístěny výložníky VO (stavba je povolena
<br> samostatným rozhodnutím č.j.: MUMT 09329/2019 ze dne 27.3.2019).Trasa nových kabelových
<br> rozvodů veřejného osvětlení bude kopírovat novou trasu kabelového vedení NN.Přechody
<br> komunikací budou u...

Načteno

edesky.cz/d/4482441

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Linhartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz