« Najít podobné dokumenty

Obec Vacenovice - Svolání VZ ZO Vacenovice 3.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vacenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1)03.03.2021.pdf (329.05 kB)
Vacenovice Č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439
<br>
<br> OBEC VACENOVICE
<br>
: 518 376 106; 518 376 160 OBECNÍ ÚŘAD VACENOVICE Bankovní spoj.KB a.s.Hodonín
Fax: 518 376 155 696 06 VACENOVICE 243 Ćíslo účtu: 4724-671/0100
E-mail: obec@vacenovice.cz IČO: 285 439
http: \\www.vacenovice.cz Veřejné zasedání ZO Strana 1 (celkem 1)
<br> STAROSTKA OBCE VACENOVICE
na základě § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění <,>
<br>
svolává
<br> veřejné zasedání zastupitelstva obce Vacenovice <,>
které se koná
<br> dne 3.března 2021 v 18.00 hodin
v přísálí kulturního domu ve Vacenovicích
<br> PROGRAM:
1.Technický bod (schválení programu,volba členů komise pro ověření zápisu)
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
3.I.úprava rozpočtu Obce Vacenovice na rok 2021
4.Inventarizace majetku Obce Vacenovice k 31.12.2020
5.Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Vacenovice č.1/2021 SK Vacenovice
6.Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Vacenovice č.2/2021 SDH Vacenovice
7.Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Vacenovice za rok 2020
8.Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Vacenovice za rok 2020
9.Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.9900103680 4/VB
10.Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.HO-001030062492/002ELIG
11.OZV o místních poplatcích
12.Vnitřní předpis č.1/2021
13.Přihláška do Sdružení obcí a měst jižní Moravy
14.Záměr č.11/2020 – pronájem části nemovitosti
15.Schválení odkoupení id.½ pozemků p.č.1789/150 o výměře 913 m2 - orná půda; p.č.1789/163 o
<br> výměře 2110 m2 - orná půda; p.č.1789/274 o výměře 1946 m2 - orná půda; p.č.1789/381 o výměře
1358 m2 - orná půda; p.č.1797/61 o výměře 2036 m2 - orná půda; p.č.1799/66 o výměře 19 m2 -
trvalý travní porost; p.č.1802/51 o výměře 32 m2 - trvalý travní porost; p.č.1803/54 o výměře 39
m2 - orná půda; p.č.1804/56 o výměře 2661 m2 - orná půda; p.č.1804/223 o výměře 35 m2 - orná
půda; p.č.1827/113 o výměře 746 m2 - orná půda; p.č.14...

Načteno

edesky.cz/d/4482435

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vacenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz