« Najít podobné dokumenty

Město Dobruška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobruška.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument (63.55 kB)
Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám.F.L.Věka 11,518 01 Dobruška
<br>
<br>
Spis.zn.: MUD 311/2021 OVŽP/DD-12
Č.j.: PDMUD 6559/2021
Vaše čj.: ---
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: d.dusankova@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 2/0
Počet listů příloh: 0
Datum: 23.02.2021
<br>
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br> O Z N Á M E N Í
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
Žadatel,kterým je:
<br>
Podorlické zemědělské družstvo (IČ: 47452994),Ohnišov 101,517 84 Ohnišov
<br>
<br> podal dne 25.01.2021 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení změny
dokončené stavby: Nadstavba a stavební úpravy dílen v PZD Ohnišov na pozemku parc.č.st.268
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Ohnišov,která podle ust.§ 78a odst.1 stavebního
zákona nahrazuje územní rozhodnutí a podle ust.§ 116 odst.1 stavebního zákona nahrazuje stavební
povolení <.>
<br>
Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný dle
ust.§ 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust.§ 11 odst.1 písm.b)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 78a odst.5
stavebního zákona <,>
<br> o z n a m u j e
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
oprávněná úřední osoba
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> PDMUD 6559/2021
<br>
<br>
<br> Toto oznámení musí být v souladu s ust.§ 78a odst.5 stavebního zákona vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu XXXXXXXX a Obecního úřadu Ohnišov po dobu XX dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust.§ 25 odst.2 správního řádu <.>
<br>
<br>
Datum vyvěšení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum sejmutí: ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> ………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/4482434

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobruška      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz