« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Osek - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Osek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (436.73 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
STRABAG a.s <.>
Kačírkova 982/4
Jinonice
158 00 PRAHA
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 16221/21-noj
OD noj 3482/2021
<br> 2
<br> 1/2
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 60838744
<br>
Datum: 18.02.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu společnosti
STRABAG,a.s <.>,se sídlem: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5,IČ: 60838744 podaného v zastoupení
na základě plné moci společností 3K Značky s.r.o <.>,se sídlem: Jiráskova 1519,251 01 Říčany,IČ.:
25056271 a po písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín
– DI čj.KRPS-24776-1/ČJ-2021-010406-DOŽ
<br>
stanoví v souladu s ustanovením § 77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení silnice II/125 a její přeložky,II/328,III/3279 <,>
III/3286,III/3287 a místních komunikacích v obvodu působnosti zdejšího orgánu státní správy
z důvodu rekonstrukce silnice III/3287 ve Velkém Oseku III.a IV.etapa takto:
<br> při realizaci rekonstrukce tělesa silnice III/3287 ve Velkém Oseku – III.a IV.etapa bude na výše
jmenovaných komunikacích osazeno přechodné dopravní značení dle projektu DIO (14 schémat) <,>
který je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294...

Načteno

edesky.cz/d/4482416

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Osek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz