« Najít podobné dokumenty

Obec Babice nad Svitavou - Veřejná vyhláška, Usnesení-prodloužení lhůty "Stavba dřevníku na pozemku p.č. 124/6 v k.ú. Babice nad Svitavou"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Babice nad Svitavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-2131 (125.53 kB)
O B E C N Í Ú Ř A D B Í L O V I C E N A D S V I T A V O U
stavební úřad
<br> Těsnohlídkovo náměstí 1000,664 01 Bílovice nad Svitavou
<br>
SPIS.ZN.: S-2131/2018/BNS-SU
Č.J.: 371/2021/BNS/SU
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX
semrad@bilovicens.cz
<br>
DATUM: 22.2.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecních úřadů
Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou.Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení
považuje za doručené.Rozhodným dnem pro počítání lhůt pro doručení oznámení je
datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu,který oznámení vydal <.>
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> USNESENÍ
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXX,Lelkova XXX/XX,XXX XX Brno <,>
ak.mal.XXXXX XXXXXX,Babice nad Svitavou č.p.XXX,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
XXX XXXXXXXXX,Babice nad Svitavou č.p.XXX,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,Babice nad Svitavou č.p.XXX,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
Ing.XXXX XXXXXXXX,Csc,Babice nad Svitavou č.p.332,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
XXXXXX XXXXXXXXXX,Babice nad Svitavou č.p.XXX,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
Mendelova univerzita v Brně,Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,Křtiny 175,679
05
Obec Babice nad Svitavou,Babice nad Svitavou 197,664 01 Babice nad Svitavou <,>
Městský úřad Šlapanice,odb.život.prostředí,pracoviště Brno,Opuštěná 9/2,656 70 Brno <,>
Správa CHKO Moravský kras,Svitavská 29,678 01 Blansko <,>
Budoucím možným dědicům po PaedDr.Pavlu Havlenovi,naposledy bytem Babice nad
Svitavou č.p.316,664 01 Bílovice nad Svitavou <,>
<br> Obecní úřad Bílovice nad Svitavou,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“) rozhodl ve věci
žádosti o prodloužení lhůty pro odstranění nedostatku žádosti z...

Načteno

edesky.cz/d/4482415

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Babice nad Svitavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz