« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov nad Bystřicí - Obce řeší co dál s odpady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov nad Bystřicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obce řeší co dál s odpady.pdf (466.44 kB)
Ryma' řovsko a 3 Moravskoslezský SDRUŽENÍ oscl <.>
<br> kra ]
<br> Obce řeší co dál s odpady
<br> Sdružení obcí Rýmařovská působí aktivně v našem regionu již od roku 2004.Jeho území tvoří 14 obcí včetně obce/města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a několik z nich se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.Ochrana přírody a krajiny je pro představitele našich obcí velmi důležitá.Nedílnou součásti péče o životní prostředí je i problematika odpadového hospodářství.Společnými silami se nám podařilo během posledních let zrealizovat několik projektů,které měly pomoci zvýšit třídění odpadů v našich obcích.Příkladem úspěšných projektů jsou například „Vybudování sběrných míst odpadů v 13-ti obcích mikroregionu,Nákup nových nádob na separovaný odpad,Nákup kompostérů a štěpkovačů do obcí at.“
<br> Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady <.>
<br> Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady i V návaznosti na nový zákon o odpadech,který platí od letošního roku.Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030.Většina komunálního odpadu by tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována.Při dnešním množství odpadu,který se netřídí,se však tento cíl zdá nemožný.Obce si XXX kladou otázku,jak dál,co dělat jinak a lépe <.>
<br> To byl také důvod proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska.Bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 190 OOO,— Kč.Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu,která je zaměřená hlavně na zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování <.>
<br> Studie by měla najít cestu,jaká opatření zavést,jak zefektivnit odpadové hospodářství v jednotlivých obcích a městech Rýmařovská,zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad dostatečné,j...

Načteno

edesky.cz/d/4482355


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov nad Bystřicí
25. 02. 2021
25. 02. 2021
19. 02. 2021
18. 02. 2021
15. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov nad Bystřicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz