« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Vsetína - Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Lhota u Vsetína

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Vsetína.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Lhota u Vsetína
POZVÁNKA
<br>
Starostka obce Lhota u Vsetína svolává podle ustanovení § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> v platném znění
<br> 16.zasedání Zastupitelstva
<br> Obce Lhota u Vsetína <,>
<br>
které se koná v úterý dne 23.2.2021 v 17:00 hodin v budově OÚ Lhota u Vsetína
<br> Program:
1.Zahájení – účast,schválení programu
<br> 2.Volba návrhové komise,určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3.Kontrola usnesení a zápisu z 15.zasedání ZO
<br> 4.Dodatek č.6 ke směrnici Pracovní cesty a cestovní náhrady
<br> 5.Žádost o schválení finančního příspěvku na rok 2021 – Základní škola a mateřská škola
<br> Lhota u Vsetína,p.o <.>
<br> 6.Smlouva o zápůjčce peněz – Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína,p.o <.>
<br> 7.Smlouva o smlouvě budoucí kupní se smlouvou o právu provést stavbu – Kotrla a.s <.>
<br> 8.Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
<br> 9.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – zpravodaj 2021
<br> 10.Příkazní smlouva -,<,> Cyklostezka Rokytenka,část Lhota u Vsetína“
<br> 11.Žádost o poskytnutí dotace – SDH Lhota u Vsetína
<br> 12.Žádost o poskytnutí dotace – Myslivecký spolek Lhota – Stráň
<br> 13.Žádost o poskytnutí dotace – FC Lhota u Vsetína
<br> 14.Žádost o poskytnutí dotace – ZO ČSOP Nový Jičín
<br> 15.Žádost o neinvestiční dotaci na sociální služby v roce 2021 – Elim Vsetín,o.p.s <.>
<br> 16.Žádost o solidární příspěvek – Město Valašské Meziříčí,Náměstí 7/5,757 01 Valašské
<br> Meziříčí,IČO: 00 304 387
<br> 17.Přenesená pravomoc k rozpočtovým opatřením
<br> 18.Návrh rozpočtu na rok 2021 Obce Lhota u Vsetína
<br> 19.Nájemné z pozemků za hrobová místa
<br> 20.Umístnění Z-BOXU pro doručování zásilek
<br> 21.Žádost o pořízení změny územního plánu č.3
<br> 22.Záměr směny/prodeje pozemku parc.č.968/4
<br> 23.Různé
<br> 24.Diskuze
<br> 25.Závěr
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce
Vyvěšeno: XX.X.XXXX
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4482317

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Vsetína      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz