« Najít podobné dokumenty

Město Semily - Dodatek ke smlouvě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Semily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek ke smlouvě
M Ě S T O S E M I L Y
<br>
<br> na základě ustanovení § 39 odst.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> zveřejňuje záměr
<br>
<br> uzavřít dodatek č.3
<br>
<br> ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní OLP/5426/2018 ze dne 13.06.2019
<br> uzavřené s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> IČO 70891508,Budoucím kupujícím
<br>
<br>
<br> Předměte dodatku č.3 bude rozšíření předmětu prodeje,tj.části pozemku par.č.470 -
<br> zahrada a par.č.4151 – ostatní plocha o plochu o výměře cca 215 m
2
<br> v kat.úz.a obci
<br> Semily
<br>
<br>
<br> Své připomínky/návrhy můžete zasílat na adresu: Město Semily,odbor rozvoje a správy
<br> majetku,Husova 82,Semily,PSČ 513 13 do 15- dnů ode dne zveřejnění <.>
<br>
Další dotazy zodpoví a bližší informace podá odbor rozvoje a správy majetku MěÚ Semily
<br> – tel.481 629294,e-mail: soukupova@mu.semily.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozšíření předmětu budoucího prodeje
<br>
<br>
Původní předmět budoucího prodeje

Načteno

edesky.cz/d/4482271


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Semily
23. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Semily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz