« Najít podobné dokumenty

Město Brtnice - Informace o konání 14. zasedání ZMB, ve středu 3. března 2021 v 18.00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brtnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 14. zasedání ZMB, ve středu 3. března 2021 v 18.00 hodin
Město Brtnice
nám.Svobody 379,58832 Brtnice
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br> I n f o r m a c e
<br>
o 14.zasedání Zastupitelstva města Brtnice
<br> ve středu 3.března 2021 v 18.00 hodin
<br> v sále Společensko - kulturního centra Brtnice
<br>
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení <.>
2.Jmenování zapisovatele <.>
3.Schválení programu <.>
4.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu <.>
5.Zpráva o činnosti rady <.>
6.Rozpočtová opatření:
<br> 6.1.Rozpočtová opatření č.9/2020 v kompetenci Rady města Brtnice <.>
<br> 6.2.Rozpočtové opatření č.1/2021 v kompetenci Rady města Brtnice <.>
<br> 6.3.Rozpočtové opatření č.2/2021 v kompetenci Zastupitelstva města Brtnice <.>
<br> 7.Návrh na schválení prodloužení platnosti Strategie města Brtnice zpracované MAS LEADER -
Loucko,z.s <.>
<br> 8.Návrh na poskytnutí finančního příspěvku 59.978,-- Kč Římskokatolické farnosti Střížov na II <.>
etapu obnovy střechy kostela sv.Jana Křtitele ve Střížově a návrh uzavření veřejnoprávní
<br> smlouvy č.4/2021 <.>
<br> 9.Návrh na poskytnutí finančního příspěvku 20.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Brtnice na
ošetření šindelové střechy kostela sv.Barbory v Přísece a návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy
<br> č.5/2021 <.>
<br> 10.Návrh na rozdělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 <.>
11.Majetkoprávní záležitosti:
<br> 11.1.Návrh na schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č.573 v k.ú <.>
<br> Uhřínovice u Jihlavy ve vlastnictví města Brtnice,oddělené GPL č.263-110/2020 ze dne
<br> 19.5.2020 a označené jako pozemek parc.č.st.162,o výměře 11 m
2
kultura zastavěná
<br> plocha <.>
<br> 11.2.Návrh na schválení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parc.č.2168/3 v k.ú <.>
<br> Brtnice o výměře 835 m
2
<,> kultura ostatní komunikace,ostatní plocha,pozemek pod
<br> komunikací města Brtnice <.>
<br> 11.3.Návrh na zveřejnění záměru prodeje 4 stavebních pozemků v k.ú.Příseka pro
<br> výstavbu rodinných domků
<br> 12.Informace starostky,proje...

Načteno

edesky.cz/d/4482258

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brtnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz