« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice u Blatnice - Návrh závěrečného účtu Obce Boršice u Blatnice za rok 2020 23.02.2021 2021, 03, 12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice u Blatnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Obce Boršice u Blatnice za rok 2020 23.02.2021 2021, 03, 12
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BORŠICE U BLATNICE ZA ROK 2020
<br> 1! Údaje o plnění příjmů a údajů a o hospodaření s majetkem za rok 2020
<br> !— Schválený Upravený Plnění % plnění T rozpočet rozpočet k 31.12.2020 k uprav.rozpočtu
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 1 1 908 000,00 1 1 532 000,00 12 207 197,27 105,85 Třída 2 — Nedaňové příjmy 1 218 500,00 2 484 500,00 2 456 690,45 98,88 Třída 3 — Kapitálové příjmy 20 000,00 29 000,00 28 920,00 99,72 Třída 4 — Přijaté transfery 1 073 500,00 2 544 500,00 2 544 548,40 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci 14 220 000,00 16 590 000,00 17 237 356,12 103,90 Třída 5 — Běžné výdaje 11 664 000,00 13 851 000,00 11 061 631,95 79,86 Třída 6 — Kapitálové výdaje 4 700 000,00 2 335 000,00 281 119,00 12,04 Výdaje celkem po konsolidaci 16 364 000,00 16 186 000,00 11 342 750,95 70,08 Saldo: Příjmy - výdaje - 2 144 000,00 404 000,00 5 894 605,17 Změna stavu krátkod.prostředků 2 144 000,00 - 404 000,00 - 5 894 605,17 ( řebytek hospodminulých let) Financování celkem po konsol.2 144 000,00 - 404 000,00 -5 894 605,17 ?
<br> V příloze jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a v „Hospodaření obce Boršice u Blatnice u Blatnice za rok 2020 — výdaje“ a K nahlédnutí na obecním úřadě j Fin 2-12 M,Rozvaha,Příloha k rozvaze,V o stavu a vývoji majetku za běžný rok,vče
<br> A Stav sociálního fondu
<br> Sociální fond nemá zřízen samostatný
<br> běžném účtu prostřednictvím účtu 419 <.>
<br> ýdajů podle rozpočtové skladby: za rok 2020 — příjmy“,„Hospodaření obce Boršice „Inventarizační zpráva“.sou výkazy:
<br> ýkaz zisku a ztráty.Tyto výkazy obsahují údaje tně popisu významných vlivů na změny stavu <.>
<br> bankovní účet.Příjmy i výdaje jsou účtovány na
<br> Počáteční stav k 01.01.2020 160 610,00 Příjmy (5 % příděl) 159 308,00 Výdaie (stravné,rekreace,vitamínv,ošatné) 108 252,00 Konečný stav k 31.12.2020 211 666,00
<br> QL Hospodaření příspěvkových or anizací zřízen 'ch obcí
<br> Hospodářský výsledek u Mateřské školy Boršice u Blatnice,příspěvkové organizac...

Načteno

edesky.cz/d/4482244

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice u Blatnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz