« Najít podobné dokumenty

Obec Nezvěstice - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – oprava mostu Šťáhlavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezvěstice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ = ' -- Šíří—“.W Odbor dopravy :,<.>.<.> *- \ „_3,Škroupova 5,30632 PLZEN _ 20/sz
<br> SPISOVÁ ZN.: sz MAE/049305121 ČJ.: MNE/053012121 v PLZNI DNE: 22.2.2021
<br> VEREJ NA VYHLASKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úprag provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Plzně - Odbor dopravyjako příslušný správní orgán,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu ze dne 16.2.2021,který podala právnická osoba Metrostav a.s <.>,ICO 00014915,Koželužská 2450/4,180 00 Praha,kterou zastupuje právnická osoba SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně - Sulkov,po předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policii ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní inspektorát č.j.KRPP—13332-l/ČJ-2021—030506-2,ze dne 9.2.2021,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br> Silnice č.III/1773
<br> Detail 1
<br> - úplná uzavírka vozovky,v úseku mostu ev.č.1773-2
<br> Detail 2
<br> - bude umístěna dopravní značka č.ISl la,č.ISl lb,č.IPlOa,v obci Šťáhlavíce Detail 3
<br> - bude umístěna dopravní značka č.IS llc,v místě křižovatky se silnicí 1/19
<br> silnice č.III/11731 - Detail 4 - bude umístěna dopravní značka č.ISl 10,v obci Nezvěstice v místě křižovatky se silnicí 1/19
<br> objízdná trasa pro úplnou uzavírku - silnice č.III/1773 je vedena obousměrně po trase: III/1773,1/19,III/11731 a zpět
<br> z důvodu: OPRAVA MOSTU v termínu: 8.3.2021 — 8.8.2021
<br> Podmínky pro provedení přechodně úpravy provozu.:
<br> Petra l—lř-cbcová telefon :378034321 email lirchšiJ-vaf-alzen.ct=
<br> Č.j.MMP/053012/21 str.2
<br> a Dopravní značení pro úplnou uzavírku vozovky:
<br> — Překážka na komunikaci bude označena zábranami č.22 z obou stran.Zábrany musí být um...

Načteno

edesky.cz/d/4482237

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezvěstice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz