« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Zveřejnění závěru ZŘ ke koncepci "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04_zveřejnění závěru ZŘ Plán povodí Moravy 2021-2027.pdf
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 x2pbqzq posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021–2027“ – zveřejnění informace o závěru
zjišťovacího řízení ke koncepci vydaného dle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Jihomoravský kraj jako dotčený územní samosprávný celek obdržel dne 16.02.2021
od Ministerstva životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021–
2027“ vydaný dle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Závěr zjišťovacího řízení je zveřejněn v Informačním systému SEA (na adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce) pod kódem MZP282K <.>
<br> Jihomoravský kraj zveřejnil informaci o uvedeném dokumentu na úřední desce dne: 23.02.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXX v.r <.>
<br> vedoucí oddělení
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br> Za správnost vyhotovení: Bc.XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Na vědomí: Ministerstvo životního prostředí,Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence,Vršovická 65,100 10 Praha 10
<br> Váš dopis zn.: MZP/2021/710/821
<br> Úřední deska Jihomoravského kraje
<br>
Ze dne: 12.02.2021
Č.j.: JMK 28739/2021
Sp.zn.: S-JMK 1181/2021 OŽP/Dah
Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Počet listů: X
Počet příloh/listů: 0
Datum: 23.02.2021
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-02-23T15:28:13+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4482087


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz