« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Zahájení zjišťovacího řízení o oznámení záměru "Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/3
<br> Praha dne 23.2.2021
Č.j.: MZP/2021/500/494
Sp.zn.: ZN/MZP/2021/500/162
Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Katerina.Tresnakova@mzp.cz
<br> rozdělovník
<br>
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení
zjišťovacího řízení podle § 4 odst.1 písm.b) zákona EIA k záměru zařazenému
v kategorii I
<br> Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst.7 zákona zasíláme odkaz na elektronickou formu
oznámení záměru „Lom Klecany – rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování
hornické činnosti“ (oznamovatel Lom Klecany s.r.o.) zpracovaného podle přílohy č.3
k zákonu EIA a sdělujeme Vám,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 tohoto zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (dle rozdělovníku) žádáme ve smyslu § 16 odst.2 cit <.>
zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení
nahlížet,na úředních deskách a na internetu současně s upozorněním,že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední
desce dotčeného kraje.Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 zákona EIA nejméně 15 dnů <.>
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst.2 zákona EIA o vyrozumění
(katerina.tresnakova@mzp.cz) o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce
v nejkratším možném termínu <.>
<br> Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady (dle
rozdělovníku) ve smyslu § 6 odst.8 zákona EIA o zaslání vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu (OVSS I,Vršovická 65,100 10 Praha 10) nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění informace o oznámení <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/4482015


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz