« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Třebovice - dodatek zastup města 3-3-2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Třebovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dodatek zastup města 3-3-2021.pdf
] ;] C1- „rl j: (=? 5,7 :.- g;) „a L:“ „míní 6“
<br> zažaígožámš vně-aan: wara-va \ V _ W „ Ě _ míša Wším? % %$ $% && ŠŠŠ & <.>
<br> DQBATEK k návrho programu m,zasedání
<br> aasmoštalatva města konaného ooo & března mm
<br> SEZMAM MATERíÁLÚ:
<br> Přeokšadateš Eno.XXXXX XXXXXX.MBA,gršmátor:
<br> XX.Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 388.000 Kč na zajiššění & organizaci výstavy "Steven Hoši & Ostrava: Making Architecture" Galerii výtvarného umění v Ostravě,po <.>
<br> 40.in form ace o přípravě na.vybudování & provoz velkokapacitního očkovacího místa v Ostravě
<br> 4š.Informace o vyřízení dotazů členů zastupitelstva města Mgr.Václava Kabína a Vladimíra Poláka,vznesených na 20.zasedání zastupitelstva města dne 27.1.2021
<br> 42.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.ili/2019 o místním poplatku z pobytu,ve znění obecně závazné vyhlášky“ č.6/2020
<br> 43.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje OZV () nočním klidu
<br> M.Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br> Předkladatelé ing.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor & Mor.XXXXX XXXXXXX,náměstek Qršmátora:
<br> XX.Návrh na uzavření Dodatku č.Ike smlouvě o koupi pozemků,návrh na uzavření Dodatku č.l ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě,návrh na uzavření Dodatku č.1.ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkup.právu a zákaz.zcizení a zatížení,návrh na zrušení bodu 3) usnesení č.lGOZ/ZM1822/16 ze dne 16.9.2020 a návrh na uzavření smlouvy o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava — Mošnov
<br> sežene-n mesto Morave-,rene města Š
<br> Předkladatelé Eno.<.> XXXXX XXXXXX,MBA,primátor <.>,Mgr.zuzana Bašgarovg; _;g-;; a.__ Radim Babinec; náměstek primátora:
<br> 46.Návrh na uzavření smluv v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Blok Nové Lauby",návrh na uzavření Dohody a návrh na přijetí závazků
<br> Předkšadatel Mor.<.> XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh přijmout darem části nemovitých věci v k.ú.Polanka nad Odrou,obec Ostrav...

Načteno

edesky.cz/d/4482005

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Třebovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz